Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter

Itiro Norr AB tillhandahåller och samordnar utbildning för Industri, bygg och anläggning och arbetar för Er säkerhet på arbetsplatsen.
Vi arbetar för Er säkerhet genom att tillhandahålla och samordna utbildningar som ökar medvetenheten och därigenom säkerheten. Detta kan vi göra genom goda samarbeten med godkända instruktörer inom resp område. Vårt mål är att skapa en säker arbetsplats och de utbildningar vi presenterar följer de riktlinjer och normer som är utformade av Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Svenskt näringsliv, Ma system, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Transportfackens Yrkes och arbetsmiljönämnd, Transportstyrelsen, Maskinleverantörerna, Vägverket, Säker Skog,  energibranschen. Utbildningarna individanpassas, tar hänsyn till förkunskaper och instruktörerna meddelar efter utbildningen om någon behöver ytterligare utbildning. Efter genomgången godkänd utbildning och godkända prov erhålles personliga certifikat, utbildningsintyg eller yrkesbevis.

Vi anlitas ofta som projektledare för att arrangera en utbildning för större grupper eller för att ordna utbildningar som finns på annan ort.  

Arbetsmiljölagen talar om de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att skapa en säker och trygg arbetsplats, Arbetsmiljölagen.
 
Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Truck  
AFS 2006;05  18§ - En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert;  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Läs gärna:

TLP2- Läroplan för truckförarutbildningar

TLP10- Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter

Hjullastare godshantering och anläggning
Här hänvisar vi Er gärna att läsa vidare om de regler och normer som vi följer på dessa sidor;

TYA: www.tya.se

BYN: Utbildning & yrkesbevis

För arbete inom gruvindustrin följer vårt arbete AFS 2010;1

Afs 2010;1 §20 Operatörer av maskiner och fordon som används i berg och gruvarbete skall vara utbildade för uppgiften i dessa miljöer. Utbildningen skall vara dokumenterad. De speciella fordon och maskiner som används vid berg och gruvverksamhet fordrar utbildade förare och operatörer. 

Motorsåg

Vi rekommenderar Er gärna att läsa mer om de regler och normer som vi följer i detta arbete på www.sakerskog.se

Hemsidan levererad av Wiseweb