För samordningsansvariga för arbetsmiljön

Utbildning för samordningsansvariga för arbetsmiljön på fast driftställe

 

Utbildningen riktar sig i första hand till de som ska arbeta i rollen som samordningsansvariga på fast driftställe, men även chefer, arbetsledare,

projektledare och skyddsombud

 

Innehåll i utbildningen (hel dag)

·    Olika typer av ansvar t.ex. arbetsgivaransvar, samordningsansvar etc

Vad innebär samordningsansvar t.ex. på:

Fast driftställe

Bygg- och anläggningsplats

Arbetsuppgifter för samordningsansvarig

Tips på hur man kan jobba sam samordningsansvarig

Problemområden som gäller samordning

Attityder och beteendefrågor

Hantering av arbetsolycksfall och tillbud

Behövs interna regler för inhyrning av personal och entreprenörer?

Ex. på interna regler tas upp.

 

Not: Flera av de allvarligaste arbetsolycksfallen i arbetet sker på entreprenörer när de utför arbetet i någon annans verksamhet. 

 

 

Hemsidan levererad av Wiseweb