Kommunikation – Skriftlig förebild, ledarskap och organisation

Kommunikation – Skriftlig förebild, ledarskap och organisation

Enligt ESA 14 ska skriftlig förebild användas vid arbete och driftåtgärder vid högspänning. På lågspänning kan skriftlig förebild utgå om riskhantering medger, men var går gränsen? Bristande kommunikation, ledarskap och kommunikation kan orsaka tillbud och olycksfall.

Den här utbildningen fokuserar på hur företag inom elbranschen kommunicerar vid arbete och drift. Utöver skriftlig förebild inkluderas kommunikation uppåt och neråt i beslutskedjan, vilket inkluderar ledarskap och organisation. Ledarskap i dessa sammanhang omfattar hur alla led i beslutskedjan tar initiativ, genomför riskhantering och kommunicerar mellan varandra.

Utbildningen är intressant för elsäkerhetsledare, kopplingsledare, kopplingsledare, kopplingsbiträden och arbetare. Vilket ofta är distributionselektriker, tekniker och montörer.


Utbildningen inkluderar:
- Skriftlig förebild, när ska det användas och när kan detta utgå
- Skriftlig förebild beroende av arbetsmetod, dvs. arbete utan spänning, nära spänning, med spänning respektive arbete vid parallella ledningar.
- Rollspel utifrån respektive arbetsform.
- Arbete nära spänning kräver övervakare eller vakthållning. Vad är skillnaden? - Ledarskap uppåt och neråt i beslutskedjan
- Muntlig och skriftlig kommunikation, hur minskar vi risken för missförstånd? - Driftkultur och säkerhetskultur
- Elansvar – En fyrklöver
- Personsäkerhetsansvar utifrån elektrisk risk
- Arbetsgivarens ansvar
- Organisation enligt ESA 14, jämfört med SS-EN 50110-1 utgåva 3
- Hur ska företaget som helhet rapportera och lära av tillbud eller elolycksfall 

Hemsidan levererad av Wiseweb