Heta arbeten

Brandfarliga arbeten

Itiro Norr AB är godkända arrangörer av SVEBRA att tillhandahålla utbildningen Brandfarliga arbeten

 

Brandfarliga arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära. Arbetet kräver utbildning. Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand tex svetsning, lödning, vinkelslip, skall kunna uppvisa ett giltigt certifikat.

Ur innehållet

 • Lagar och anvisningar
  Försäkringsvillkor
  brandrisker
  säkerhetsregler
  förebyggande arbete
  Släckmedel och släckutrustning
 • Släckövning 

Hemsidan levererad av Wiseweb