Hjullastare anläggning

Hjullastare anläggning

Yrkesbevis samt Utbildningsbok för jordförflyttande maskin

 Instruktör Tryggve Eriksson, TYA 

Utbildningsbok och yrkesbevis

Vi genomför dessa utbildningar i samarbete med godkända utbildningsgivare av TYA och BYN. Vi vill inför utbildningstart veta vilket kollektivavtal Ni tillhör för att ge Er rätt utbildning.

Om Ni tillhör TYA kan vi genomföra utbildning, prov enligt nedan.

Inför utbildningen önskar vi veta hur många månader erfarenhet den blivande föraren har av körning av hjullastare. Vid mindre än 30 månaders erfarenhet kommer en individuell utbildningsplan att läggas upp och en utbildning genomförs för utbildningsbok, utbildningsintyg. Utbildningsboken ifylles och skickas efter 30 månaders körning in till TYA :s regionala avdelning för utfärdande av yrkesbevis.

Vårt mål är en säker förare av Hjullastaren

Efter utbildningen skall deltagaren kunna;

  • utföra säkerhetskontroller, daglig tillsyn och underhåll av Hjullastare
  • uppbyggnad och arbetssätt
  • välja rätt tilläggsaggregat för uppgiften
  • placera hjullastaren så att största stabilitetsfaktor uppnås vid olika situationer
  • metoder för att öka maskinens framkomlighet
  • metoder för losskörning och lossdragning
  • beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram och utföra olika typer av lyft
  • manövrera hjullastare efter teckengivning och radiodirigering
  • gällande regler för att framföra hjullastare på väg
  • arbeta på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt 

 

Vid god erfarenhet av Hjullastare

Vid god erfarenhet av hjullastare (min 30 månader) kan mot uppvisande av ett arbetsgivarintyg och att man tillhör TYA ett kompetensprov genomföras. Detta prov innehåller en teoretisk och en praktisk del. Inför provet får man möjlighet att läsa på. Den litteratur som bör läsas på är Arbetsmiljö och säkerhet, Hjullastare anläggning och Hjullastare godshantering.

Om Ni tillhör BYN; Vi rekommenderar att Ni läser på www.byn.se för vidare instruktioner.

Hemsidan levererad av Wiseweb