Motorsåg

Motorsåg

Vi arbetar efter Säker Skogs koncept och presenterar motorsågsutbildning enligt nedan

Bilden hämtas från www.sakerskog.se

1. Klass A och B                                
Omfattning: grundutbildning tre dagar
Klass A
Kursen riktar sig till bla vedkapare och byggnadsarbetare.
Kursmaterial för egenstudier erhålles vid kursanmälan.
Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov

Klass B
Krav: Behörighet i kurs A eller bevisad praktiskt erfarenhet.
Omfattning: två dagar med bla grunder i trädfällning.
Kursen är lämpad för skogsägare samt personer som
ofta använder motorsågen.
Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov

2. Klass C                             
Omfattning: två dagar med bla grunder i trädfällning
Kursen riktar sig till skogsägare /arbetare och linjearbetare.
Förkunskaper: godkända prov i kurs A och B.
80 timmar praktiskt handhavande av motorsåg.
Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

3. Klass S

Motorsågskörkort nivå S, skadade träd
Omfattning: 2 dagar
Kursen riktar sig till linjemontörer i beredskap
Förkunskaper: A-B-kort
Träd i spänn, vindfällda träd anpassad för elnätbranschen. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/ fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.

4.Klass D                     
Omfattning: en till två dagar
Kursen riktar sig till linjearbetare (extremarbete).
Förkunskapskrav: A-B-C-kort.
Teoretiskt och praktiskt prov

5. Kurs E                            
Omfattning: en dag.
Målgrupp: parkskötare mm.
Förkunskapskrav: A-kort
Mål för E: trädbeskärning/skylift

6. Kurs F                          
Omfattning: 1-2 dagar.
Kursen riktar sig till räddningstjänsten.
Förkunskapskrav: A-B-kort

Max och min antal per grupp/dag: 6 deltagare

Läs gärna mer om hur provet går till på www.sakerskog.se

Den som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg skall ha genomgått utbildning och ha kompetens för arbetet enligt AFS 2000:2 §12

ABSD är minimikravet för en montör i beredskap. Den högre nivån ABCD är nivån som erfordras för att göra de flesta arbeten på vinfälld skog.

Omfattning;
ABSD är totalt 6 dagar ( ink.l AB 3 dagar)
ABS är totalt 5 dagar ( inkl. AB 3 dagar)
ABCD är totalt 8 dagar.

Hemsidan levererad av Wiseweb