EL-utbildningar

 

  • Elsäkerhet. Vi följer Arbetsmiljöverkets krav på kompetent och utbildad personal i risker i arbetet och hur dessa undviks. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har gemensamt tagit fram en handbok om hur man skall arbeta med elsäkerhet. Boden tar upp krav på såväl arbetsgivaren som innehavaren av en elanläggning. Arbetet med elsäkerhet är en del av arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och kan kallas systematiskt elsäkerhetsarbete. Vi genomför elsäkerhetskurser anpassat efter er verksamhet. 
  • Elbam
  • Kontroll före idrifttagning
  • Arbete med spänning

Hemsidan levererad av Wiseweb