Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar

 Vi följer Svenska Liftrådets regelverk och Arbetsmiljöverkets AFS 2006:06, se gärna http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_06.aspx.

 

 Travers

Utbildningen syftar till att utbilda användare av skylift/mobila arbetsplattformar till säkra och effektiva förare. Utbildningen består av lika delar teori och praktiska övningar och omfattar områden som arbetsmiljölagen, olika typer av arbetsplattformar, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn samt säkerhetsbestämmelser.

Målet med utbildningen

Säkra användare av liftanordningar.

att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker hantering.
Förebygga tillbud och olyckor.

Innehåll och genomförande

Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del och avslutas med skriftligt slutprov och praktiska övningar

Ur teoridelen

  • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
  • Olika mobila arbetsplattformar och kranens konstruktion
  • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn
  • Manöverorgan, symboler och förarplats
  • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen

  • Övningskörning
  • Materialhanteringsövningar
  • Praktiskt slutprov

Hemsidan levererad av Wiseweb