Säkra lyft

Säkra lyft

 

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Med utbildning blir det möjligt att minska antalet olyckor och tillbud samt att uppfylla myndigheternas krav på dokumenterad utbildning enligt AFS 2006:6; Användning av lyftanordningar och lyftredskap.Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Utbildningen vänder sig därför till dig som är lyftledare, lyftansvarig, lyftkopplare, kranförare eller skyddsombud och andra som är engagerade i lyftarbete med stationära kranar (traverser m fl), mobila kranar och byggkranar.

Utbildningen tar 6-8 timmar beroende på elevantal och förkunskaper.

Innehåll

 • Riskinventering
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Certifiering, besiktning
 • Fortlöpande tillsyn
 • Daglig tillsyn
 • Planering av lyftarbete
 • Lastkoppling, lyftvinklar
 • Kätting
 • Stållinestropp
 • Textilstropp
 • Personlyft med kran och truck 
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods

För att säkerställa att utbildningen sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls arbetar Itiro Norr AB utifrån de regler som gäller för ISO-certifiering.

Hemsidan levererad av Wiseweb