Hjullastare godshantering

Hjullastare godshantering

Inför denna utbildning vill vi gärna veta vilken erfarenhet ni har av att köra hjullastare, därefter kommer en individuell utbildningsplan att läggas upp. Vi ser gärna att Ni har AB truckkort i grunden inför en utbildning Hjullastare godshantering. Om ni aldrig kört hjullastare tidigare kommer vi först att ge Er utbildning AB truckkort för att sedan bygga på med utbildning Hjullastare.

Vårt mål med denna utbildning är Säkra förare av hjullastare godshantering. Med godshantering menas att man får framföra maskinen med gafflar inom inhägnat område.

Teoretisk genomgång därefter praktisk genomgång.

Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk och praktisk del som avslutas med skriftligt slutprov, och praktiska övningar. Utbildningen består av lika delar teori och praktiska övningar och omfattar områden som arbetsmiljölagen, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn samt säkerhetsbestämmelser.

Ur teoridelen:

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Trucktyper och hjullastarens konstruktion
 • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Särskilda risker som kan vara förknippade med att använda maskinen tex fallande sten, dolor, vibrationer, buller, roterande maskindelar etc.( för arbete i gruvor)
 • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen:

 • Övningskörning på plats med företagets egen maskin
 • Materialhanteringsövningar
 • Praktiskt slutprov 

Denna utbildning utgår från viss erfarenhet av maskinen. Utbildningsmålet är säkra förare av maskinen därför kommer det att meddelas om någon behöver mera tid för träning eller teoretisk genomgång och tid planeras för detta i samråd med Er. Vid nyanställd personal som aldrig tidigare framfört en hjullastare önskar vi en mer omfattande teoretisk och praktisk genomgång,

Hemsidan levererad av Wiseweb