Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare BAS

Utbildningen riktar sig till dig som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare på bygg och anläggningsplatser i rollen med planering / projektering BAS P eller med utförandet på själva arbetsplatsen BAS U. Kursen avslutas med kunskapsprov och intyg som stärker din kompetens. 

 

Innehåll två dagar

Grundläggande arbetsmiljökunskap

Arbetsmiljölagen AML

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Olika former av ansvar

Problemområden i samband med samordning

Byggnads-och anläggningsarbete

kompetenskrav BAS -P och BAS-U

Särskilda risker vid bygg-och anläggningsarbete

Byggherre-uppdragstagare-projektör-byggarbetsmiljösamordnare

Dokumentationskrav-förhandsanmälan-arbetsmiljöplan

Sanktionsavgifter

Hantering av olyckor och tillbud

Attityder och beteenden

Grupparbete

NOT enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1993:3 skall byggherren utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering, BAS P , dels för utförandet av arbetet BAS-U Krav på dokumenterad kunskap för de som utses till BAS-P/BAS-U gäller from 1 januari 2011. 

Hemsidan levererad av Wiseweb