Jordning och jordtagskontroll

Jordning och jordtagskontroll

Utbildningsbeskrivning Vid jordfel i högspänningsanläggningar måste jordningssystemet kunna utjämna farliga steg- och beröringsspänningar samt undvika materiella skador. Jordning är dessutom viktigt för att erhålla en snabb felbortkoppling.

Olika delar av elnät och produktionsanläggningar använder olika systemjordningar, vilket medför att jordningssystemen måste utföras på ett sätt som är kompatibelt med systemets komponenter och egenskaper.

Samtidigt som många högspänningsanläggningar runtom i landet börjar vara till åren, har nät och elproduktion förändrats. Den här utbildningen fokuserar på hur nya anläggningar ska utföras, men även hur äldre anläggningar skall kontrolleras och när det är befogat att komplettera jordningssystem eller uppnå samma mål genom en snabb felbortkoppling. Omfattning; en dag.

Utbildningsinnehåll

 Jordtag – grundläggande kunskaper

 Systemjordning

 Utformning av jordtag

 Samjordning- och särjordning

 Jordning av dieselverk

 Utformning av jordningssystem i ställverk

 Topplinor intill ställverk

 Jordningsmateriel

 Jordtagsmätning via trepol metoden och starkströmsmetoden

 Praktiska jordtagsmätningar, vad är det vi mäter?

 Tångmetoden, en smidig metod som kan misstolkas

 Stegspänning och beröringsspänning vid jordfel i elnät

 Kopparstölder

 Galvanisk korrosion

 Jordningsmateriel

 Jordning av nätstationer med utlokaliserad kompensering.

Utöver ovanstående punkter kan utbildningens innehåll utformas i samråd med er.

Hemsidan levererad av Wiseweb