ADR, Avsändarutbildning

Övrig utbildning (1.3 Utbildning)

 

Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd omfattas inte av kravet på den förarutbildning som ger ADR-intyg enligt kapitel 8.2 i ADR-S (dvs. ett fullstort ADR-intyg för lastbilsförare).Däremot måste förare som transporterar värdeberäknad mängd (en mindre mängd farligt gods som man beräknar ett poängvärde på enligt tabell, tex ofta maskinförare som transporterar diesel till sina maskiner, bussförare etc.) ha en utbildning enligt kapitel 1.3 ADR-S regelverket.

Denna utbildning, så kallad 1.3 Utbildning, gäller för anställda hos avsändare, transportörer, mottagare, lastare eller förpackare, vars arbetsuppgifter rör transporter av farligt gods. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om bestämmelserna och riskerna som är förenade med transport av farligt gods.

Utbildningen ska innehålla följande ämnesområden, anpassade till ansvar och uppgifter hos de som går utbildningen.

 • Allmän utbildning

De allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

 • Funktionsspecifik utbildning

De bestämmelser som motsvarar personalens arbetsuppgifter och ansvar.

 • Säkerhetsutbildning

De risker och faror som farligt gods kan medföra vid transport, lastning och lossning.

Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder vid olycka ( ex. sanering vid spill och brandsläckning).

 • Omfattning och tidsåtgång                  

Utbildningen ska omfatta en till två dagar, beroende på deltagarnas baskunskaper i ämnesområdet.

Innehåll

 • Lagstiftning
 • Klassificering av farligt gods
 • Förpackning
 • Reducerande-, begränsad- och värdeberäknad mängd
 • Transporthandlingar
 • Bestämmelser
 • Prov

Dokumentation

För att få information om förändringar i bestämmelserna ska 1.3 Utbildningen regelbundet kompletteras med repetitionskurser ( minst vart femte år).

En detaljerad beskrivning av genomförd utbildning ska arkiveras hos arbetsgivaren och arbetstagaren. Dokumentationen kan bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Hemsidan levererad av Wiseweb