Truck ABC

Truck nivå A B och C

Itiro Norr AB tillhandahåller utbildning Truck nivå A B och C.  

Målet med utbildningen är att:

 • ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter för säker materialhantering
 • säkra förare av truck
 • att minska risker för tillbud 

truckutbildningar

Vårt mål är säkra förare av Truck och därför läggs en individuell utbildningsplan upp. Vi skiljer på företagsförlagda utbildningar för förare med viss erfarenhet, förare med anställning med mindre erfarenhet och nybörjare. Vi arbetar efter en individuell utbildningsplan som följer TLP10. Tidsåtgången för den enskilde deltagaren kan variera beroende på tidigare erfarenhet i enlighet med TLP10. Om en deltagare efter planerad utbildning skulle visa sig behöva ytterligare utbildning meddelas detta eftersom vårt mål är säkra förare av truck. Grundutbildningar är mer omfattande och individanpassas i samråd med Er/ den deltagare som avser skall gå utbildning.

Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del, som avslutas med skriftligt slutprov, och praktiska övningar.

Innehåll Teori

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion och trucktyper 
 • Material och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Daglig tillsyn

Ur den praktiska delen:

 • Praktik
 • Övningskörning
 • Materialhanteringsövningar
 • Praktiskt slutprov

Hemsidan levererad av Wiseweb