Teleskoplastare

Teleskoplastare

För jordförflyttande maskiner krävs yrkesbevis. Ni kan även läsa under jordförflyttande maskin Hjullastare och grävmaskin och på TYAs hemsida www.tya.se.  

Vårt mål är en säker förare av teleskoplastaren därför vill vi veta innan utbildning vad Ni har för erfarenhet av maskinen. Om Ni ingen erfarenhet har kommer en grundutbildning att planeras in. 

Vid god erfarenhet av maskinen vill vi gärna få detta styrkt av ett arbetsgivarintyg som visar på antalet timmar Ni har i maskinen och därefter planeras en utbildning in tillsammans med instruktören. Instruktören kommer att meddela när deltagaren är säker användare.

Efter utbildningen skall deltagaren kunna;

 • Urföra säkerhetskontroll, daglig tillsyn och underhåll
 • uppbyggnad och arbetssätt
 • välja rätt tilläggsaggregat för uppgiftern
 • placera teleskoplastaren så att största stabilitetsfaktor uppnås vid olika situationer
 • metoder för att öka maskinens framkomlighet
 • metoder för losskörning och lossdragning
 • beräkan lyftförmånga enligt lyftdiagram och utföra olika lyft
 • personlyft
 • manövrera teleskoplastaren efter teckengivning och radiodirigering
 • aktuella regler för att framföra teleskoplastare
 • arbeta på ett kvalitets-miljö och säkerhetsmedvetet sätt

 

Hemsidan levererad av Wiseweb