Kontroll före Idrifttagning

Kontroll före Idrifttagning

Allt elinstallationsarbete ska kontrolleras innan anläggningen spänningssätts. Detta gäller oavsett om anläggningen är tillfällig eller permanent. Det ska även kontrolleras att en ändring eller utvidgning inte försämrar elsäkerheten i befintliga anläggningar.

Kontroll innebär att alla åtgärder för att säkerställa att elinstallationen överensstämmer med svensk standard SS-4364000 och omfattar inspektion, provning och dokumentering av kontrollen.

Utbildningens innehåll
- Elinstallatörens ansvar
- Elinstallatörsförordningen
- Elinstallatörens suveränitet
- Kontroll enligt svensk standard
- Inspektion
- Provning
- Dokumentation
- Genomgång av svensk standard i de delar som ska kontrolleras
- Demonstration av instrument för kontroll före idrifttagning
- Provning av jordfelsbrytare och kravet på 0,4 sekunders bortkopplingstid i byggnaden.

Utbildningens mål
Deltagarna ska erhålla kunskap om reglerna enligt svensk standard om kontroll före idrifttagning av en elinstallation och hur standarden praktiskt kan tillämpas så att anläggningen ger betryggande säkerhet.

Utbildningen är intressant för
Elinstallatörer, elektriker, yrkesmän projektledare, besiktningsmän, kontrollansvarig och andra personer som behöver kunskap om kraven på kontroll före idrifttagning av elinstallationer.

 


Hemsidan levererad av Wiseweb