Riskbedömning och Riskanalys

Utbildningen riktar sig i första hand till chefer, arbetsledare, projektledare, konstruktörer,

tekniker, skyddsombud m.fl.

 

Innehåll i utbildningen (hel dag)

  • Vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om riskbedömning?
  • Att jobba med en riskanalysmetod - Arbetssäkerhetsanalys (ASA)
  • Vi övar tillsammans på ASA. Metoden går ut på att:

Inventera förekommande uppgifter/ ta fram olika skadehändelser
Bedöma i vilken situation skadehändelserna kan finnas
Ta fram orsaker till skadehändelserna
Bedöma sannolikhet, konsekvens och risk
Inventera förebyggande åtgärder som redan finns i verksamheten
Föreslå ev. arbetsmiljöförbättrande åtgärder

  • Attityder och beteendefrågor
  • Hantering av arbetsolyckor och tillbud

Not: ASA som riskanalysmetod används på många olika typer av risker och tillämpas på många arbetsställen. Den är också lätt att lära och använda. 

Hemsidan levererad av Wiseweb