Travers

Traversutbildning

 

Allmänt om utbildningen

Utbildningen är utformad för att tillgodose behovet inom olika typer av verksamheter. I utbildningen ingår gemensam teori och praktiska övningar på plats med företagets egen travers. Deltagarna lär sig på detta sätt att köra i den egna miljön och att anpassa sig efter de situationer som kan bli aktuella i varje enskilt fall.

 

Kursmål

Målet med utbildningen är 

 • Säkra och trygga förare av Travers.
 • att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter.
 • att minska risker för tillbud

 

Kurslängd

Tidsåtgången för den enskilde deltagaren är beroende på tidigare erfarenhet vilket kartläggs innan utbildning.  Vårt mål är säkra användare av Travers och telfer. Om någon känner sig osäker efter planerad utbildningsinsats kommer detta att meddelas och ytterligare utbildning inplaneras för att nå målet säker användare.

 

Innehåll och genomförande

Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del, som avslutas med skriftligt slutprov, och praktiska övningar.

Ur teoridelen:

 • Lyftinrättningar, skyddsföreskrifter, dimensions- och belastningstabeller
 • Gällande föreskrifter
 • besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
 • Material- och godshantering
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen:

 • Övningskörning på plats med företagets egen travers
 • Materialhanteringsövningar
 • Praktiskt slutprov 

 

Kvalitetssäkring

Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Hemsidan levererad av Wiseweb