Grävmaskin

Utbildningsbok och yrkesbevis

 

Instruktör Tryggve Eriksson, TYA

Vi genomför denna utbildning i samarbete med godkända utbildningsgivare av TYA och vill därför veta om Ni tillhör TYA inför planeringen. Vi vill även att Ni skickar in ett arbetsgivarintyg som visar på det antal timmar erfarenhet Ni har av maskinen vilket ni kan hitta på www.tya.se. Om Ni är under 21 år rekommenderar vi en maskinförarutbildning. Detta är för erfarna förare av maskinen som redan har en anställning eller arbetat under många år med en grävmaskin.

Om Ni tillhör TYA kan vi genomföra utbildning, prov enligt nedan.

Inför utbildningen önskar vi veta hur många månader erfarenhet den blivande föraren har av grävmaskinen. Därefter kommer en individuell utbildningsplan att läggas upp. Vid mindre än 30 månaders erfarenhet genomförs utbildning och efter godkänd utbildning erhålles utbildningsbok.

Om föraren har minst 30 månader erfarenhet kan kompetensprov avläggas. Detta är ett teoretiskt och praktiskt prov. Vid avklarat godkänt prov erhålles yrkesbeviset. Inför provet skickas litteratur för påläsning. Den litteratur som bör läsas är Arbetsmiljö och säkerhet och Grävmaskin.   Denna litteratur beställer vi och skickar Er i god tid innan provet.

Om ni tillhör BYN 

Om ni tillhör BYN vill vi gärna att ni läser under lagar och föreskrifter om hur man går till väga för att bli grävmaskinförare.

Hemsidan levererad av Wiseweb