Fallskydd

Fallskydd och arbete på hög höjd.

Fallskydds/ Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.

Arbetsgivare har skyldigheten att se till att fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Ur Innehållet

Riskanalys

-Lagar, regler och föreskrifter

-Olika fallskyddsystem

-Personlig fallskyddsutrustning

-Knopar

-Risker, belastningar

-Hängtrauma

-Räddning

-Säkring av verktyg på hög höjd

-Att arbeta säkert på hög höjd

-Vård av utrustning

-Prov och avslut

Hemsidan levererad av Wiseweb