BK008 mobil arbetsplattform

BK008 mobil arbetsplattform

 

Mål

Vårt mål med denna utbildning är säkra och trygga förare av mobil arbetsplattform BK008.

Syfte

Syftet med denna utbildning är att förebygga tillbud vid berg och gruvarbete. Utbildningen syftar till att utbilda användare av maskinen till säkra förare.

Utbildning mobila arbetsplattformar

Afs 2010;1 §20 Operatörer av maskiner och fordon som används i berg och gruvarbete skall vara utbildade för uppgiften i dessa miljöer. Utbildningen skall vara dokumenterad. De speciella fordon och maskiner som används vid berg och gruvverksamhet fordrar utbildade förare och operatörer. Schemalagd sådan utbildning kan tillhandahållas av maskinleverantörer, av särskilda utbildare eller av vissa gymnasieskolor (www.arbetsmiljoverket.se).

Innehåll

Genomgång av BK 008, mobila arbetsplattformar. Teoretisk genomgång därefter praktisk genomgång. Vi använder Bergteamets egna framtagna utbildningsmaterial.
Denna utbildning utgår från viss erfarenhet av maskinen. Utbildningsmålet är säkra förare av maskinen därför kommer det att meddelas om någon behöver mera tid för träning eller teoretisk genomgång och tid planeras för detta i samråd med Er. Vid nyanställd personal önskar vi en mer omfattande teoretisk och praktisk genomgång, detta för prioritera säkerheten med hänvisning till AFs 2010; 1 6§. För att arbeta under jord behövs god kunskap om de särskilda arbetsmiljöfaktorer som finns i sådan miljö. Det är därför riktigt att nyanställda och inhyrda entreprenörer får en grundläggande introduktion till utbildning för arbetet (www.arbetsmiljoverket.se).

Ur teoridelen:

 • AFS 2010; 1 
 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler 
 • Skylifttyper och kranens konstruktion 
 • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn 
 • Material- och godshantering 
 • Manöverorgan, symboler och förarplats 
 • Säkra lyft 
 • Personlyft i korg 
 • Även andra tillämpningar som är nödvändiga för saxlift, skylift och saxflak. 
 •  Teoretiskt slutprov 

Ur den praktiska delen:

 • Övningskörning 
 • Materialhanteringsövningar 
 • Praktiskt slutprov 

Vi prioriterar säkerheten och daglig tillsyn i denna utbildning och kan inte nog betona att vi här utgår från deltagarnas tidigare erfarenhet vilket också styr hela utbildningen. Om någon av deltagarna känns osäker som förare av maskinen meddelas detta och i samråd med Er ansvarige planeras ytterligare utbildning.

 

Hemsidan levererad av Wiseweb