Fordonsmonterad kran

Fordonsmonterad kran

 

Allmänt om utbildningen

Denna utbildning ger  grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för en säker hantering av lastbilsmonterade kranar enligt gällande regler. För yrkesbevis krävs godkänt prov och 30 månaders praktiskt arbete.

Målet med utbildningen är att

 • ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i syfte att möjliggöra en säker materialhantering
 • Att minska personskadorna
 • Att öka kostnadeffektiviteten för företaget

Kurslängd

Vid företagsförlagd utbildning med max 6 deltagare genomförs kursen vanligtvis under två dagar. Tidsåtgången för den enskilde deltagaren kan dock variera beroende på tidigare erfarenhet.

Innehåll och genomförande

Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del som avslutas med skriftligt slutprov och praktiska övningar.

Ur teoridelen

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Kranens Konstruktion
 • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn
 • Material och godshantering
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen

 • Övningskörning på plats med företagets egen kran
 • Materialhanteringsövningar
 • Praktiskt slutprov

 

Hemsidan levererad av Wiseweb